iranbaz
27 دی 1401 - 13:50

کوتاهی هیچ مدیری در ایلام برای فروش اموال مازاد را نمی پذیریم

ایلام-استاندار ایلام گفت: کوتاهی هیچ مدیری در استان در خصوص فروش اموال مازاد را نمی پذیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا صبح روز سه شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل سامانه ژئو پورتال داده مکانی با سازمان مدیریت و برنامه همکاری کنند و ظرف یک ماه باید اطلاعات در خواستی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را ارسال کنند.

وی در ادامه گفت: تکمیل این سامانه و اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه ژئو پورتال می‌تواند بسیار برای سرمایه گذاری و دیگر برنامه ریزی ها در استان موثر باشد.

استاندار ایلام با تاکید بر تسریع در تکمیل طرح آمایش سرزمین ایلام، گفت: در صورت تکمیل طرح آمایش سرزمین ایلام سرمایه گذاری در ایلام تسهیل می‌شود و شاهد رشد سرمایه گذاری در استان خواهیم بود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام تصریح کرد: در نشست شورای برنامه ریزی باید مباحث مطرح شده علمی و مستدل باشد و در این نشست تمامی برنامه ریزی ها دارای پایه علمی باشد.

استاندار ایلام گفت: باید بصورت مقطعی از مناطق حاشیه‌ای شهر ایلام بازدید و مشخص شود چه میزان خدمات ارایه شده و چه خدماتی لازم است انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر مولد سازی دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی یک تکلیف و قانون است و هر مدیری در این راستا به وظایف خود عمل کند ترک فعل محسوب و طبق قانون با وی برخورد می‌شود.

استاندار ایلام تاکید کرد: پیشنهادات کارگروه زیربنایی، عمران روستایی، عشایری شهری آمایش سرزمین با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری تصویب شود.

در این نشست مقرر شد تمامی طرح‌های پژوهشی در استان براساس برنامه‌های هفتم توسعه تدوین و این طرح‌ها باید به ارزش افزوده و بهره وری در استان منجر شود، همچنین در این نشست جمعیت سکونتگاههای غیر رسمی استان که ۱۶ سکونتگاههای غیر رسمی معادل ۹.۶ درصد جمعیت استان در سرشماری لحاظ و مقرر شد در اعتبارات محرومیت زدایی برای این مناطق اعتبار منظور شود.

منبع: مهر
شناسه خبر: 982413