iranbaz
24 مهر 1401 - 11:11

دانشگاه علوم پزشکی ایلام موفق به کسب رتبه ۶۰۱ جهانی شد

ایلام-معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایلام موفق به کسب رتبه ۶۰۱ جهانی شده است. عباس ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیستم رتبه بندی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی تایمز، یکی از مشهورترین نظام‌های رتبه بندی بین المللی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است که دقیق‌ترین رتبه‌بندی و ارزیابی ۱۳ شاخصه مهم از یک دانشگاه ایده‌آل را ارائه می‌دهد. المللیوی افزود: سیزده شاخص مورد استفاده در این رتبه بندی، دانشگاه‌های سراسر جهان را در پنج گروه آموزش، پژوهش، استنادها، درآمدصنعتی و وجه بین المللی (نیروی انسانی، دانشجویان و پژوهش مورد ارزیابی قرار می‌دهد. درآمدصنعتیالمللیملکی در ادامه این مبحث گفت: پارامتر مهم شامل تحقیق، پژوهش و آموزش هریک با ۳۰ درصد تاثیر و چشم انداز جهانی و درآمد صنعتی هریک با ۵ درصد تاثیر می‌باشد و از مهمترین شاخصه‌های لازم برای ورود به این نظام رتبه بندی داشتن ۱۵۰ مقاله اسکوپوس در هر سال و در ۵ سال گذشته دانشگاه برای ورود باید حداقل دارای ۱۰۰۰ مقاله اسکوپوس باشد. اندازاسکوپوس۱۰۰۰اسکوپوسوی ادامه داد: بر این اساس، دانشگاه علوم پزشکی ایلام موفق به کسب رتبه ۶۰۱ در این نظام رتبه بندی جهانی شده است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 786437