iranbaz
16 مرداد 1401 - 08:56

محموله ۱۰ تنی آرد قاچاق در ایلام کشف شد

ایلام- محموله ۱۰ تنی آرد قاچاق در ایلام کشف شد. به گزارش خبرگزاری مهر، با ورود به موقع سربازان گمنام امام زمان در اداره اطلاعات و مدیریت و کارکنان غله استان محموله ۱۰ تنی (نزدیک به ۲۶۰ کیسه) آرد قاچاق کشف و افراد متخلف به مراجع ذیربط تحویل داده شدند. خبرگزاری مهرمتخلفدر رابطه با این پرونده قاچاق محموله آرد یک کارخانه آرد، یک واحد نانوایی صنعتی، سه واحد نانوایی و یک فرد دلال متخلف شناخته شده و دستگیر شده‌اند، سه واحد نانوایی سهمیه‌های خود را به نانوایی صنعتی فروخته و این نانوایی صنعتی نیز قصد داشت این محموله را در بازار آزاد به فروش برساند. در رابطه باآرداین محموله ۱۶۶ میلیون تومانی در یکی از کارخانه‌های آرد استان به جای کیسه گیری در کیسه‌های آرد یارانه‌ای در کیسه‌های آبی آرد صنعتی بسته بندی شده بود تا شناسایی نشود، اما با رصد به موقع سربازان گمنام امام زمان و بازرسین اداره غله و تعزیرات حکومتی این محموله قاچاق کشف و ضبط شد. جایگیریرصد
منبع: مهر
شناسه خبر: 544077